Publicerad: 2017-09-28 15:33 | Uppdaterad: 2017-10-01 13:33

Över 76 miljoner kronor till KI-forskare i Forteutlysning

Fortes styrelse har beviljat 302 miljoner kronor i bidrag till 89 forskningsprojekt inom hälsa, arbetsliv och välfärd. Totalt finansieras projekt vid KI med 76 575 000 kronor.

Till Fortes årliga utlysning för projektbidrag, juniorforskarbidrag och postdok-bidrag inom hälsa, arbetsliv och välfärd inkom totalt 1247 ansökningar. Av dessa beviljades 27 ansökningar från KI.

Rekordmånga juniorforskarbidrag, 18 stycken, beviljades också i denna utlysning, varav fem stycken vid KI. I december öppnar utlysningen för kommande år.