Publicerad: 2016-01-26 13:29 | Uppdaterad: 2016-01-28 14:20

Över 4 miljoner i anslag till forskning om sömn och skiftarbete

Anna Dahlgren, som tillhör Petter Gustavssons forskargrupp vid Sektionen för psykologi, kommer att leda ett projekt som precis har blivit beviljat ett anslag på över 4 miljoner kronor av AFA Försäkring.

Projektet, som har titeln "Bädda för kvalitet – strategier för återhämtning", har följande beskrivning:

En bra sömn gör att man vid skiftarbete återhämtar sig mellan passen och får bättre möjligheter att hantera hög arbetsbelastning och stress. Forskarna ska erbjuda nyutexaminerade sjuksköterskor utbildning och information om sömn och oregelbundna arbetstider, strategier för att hantera av sömn baserat på KBT, och effekterna på sömn utifrån olika arbetstidsscheman. Resultaten ska de mäta genom deltagarnas egna skattningar och med sömnklocka, stresshormon och kognitiva tester.

Det officiella pressmedelandet kan läsas här.