Publicerad: 2014-11-04 20:17 | Uppdaterad: 2017-11-22 16:37

Över 30 miljoner i projektbidrag från Vetenskapsrådet till forskare vid NVS

Följande forskare vid NVS har beviljats projektbidrag från Vetenskapsrådet

Under stora utlysningen “Medicin och hälsa 2014”, där beviljandegraden var cirka 20%:

  • André Fisahn, projekt: Prevention av nedsättningar i nätverks- och kognitiv funktion orsakade av amyloida peptider genom aktiveringen av peptidnedbrytnings-mekanismer - en projektansökan för translationell forskning, 4 miljoner kr under 2015-2108
  • Ann Langius-Eklöf, projekt: Effekter av en interaktiv intervention för tidig upptäckt av patient rapporterade symtom med stöd av en mobilapplikation - med fokus på personcentrerad vård, 2,1 miljoner kr under 2015-2017
  • Christina Helging Opava, projekt: FYSISK AKTIVITET VID REUMATOID ARTRIT 2010-studien. Epidemiologi, intervention och bakomliggande mekanismer, 2,4 miljoner kr under 2015-2017
  • Marianne Schultzberg, projekt: Stimulering av pro-resolverande aktiviteter vid Alzheimers sjukdom, 5,5 miljoner kr under 2015-2018
  • Lotta Widén Holmqvist, projekt: Att leva med amyotrofisk lateral skleros (ALS): hälsorelaterad livskvalitet, och användning och tillfredsställelse med vård under sjukdomsförloppet, 2,1 miljoner kr under 2015-2017

Följande två forskare vid NVS fick beviljat VRs projektbidrag för unga forskare, där endast 7% av årets ansökningar beviljades:

  • Anna Rising projekt: En ny bärare av läkemedel mot lungsjukdom, 6 miljoner kr under 2015-2018
  • Anna-Karin Welmer projekt: Fundera, förflytta och falla: Tidig upptäckt av fallbenägna äldre personer som mål för primära interventioner - en translationell studie, 4,652 miljoner kr under 2015-2018

Under stora utlysningen "Humaniora och samhällsvetenskap 2014", med en beviljandegrad om 8,5 procent, med 3 miljoner kronor var under perioden 2015-2017:

  • Grégoria Kalpouzos projekt: Ökad koncentration av järn i hjärnan: Effekter på neural aktivitet, motoriska och kognitiva processer i det normala åldrandet
  • Janina Seubert projekt: Perceptuell inlärning av lukt-smak integration vid matkonsumption

Stora gratulationer till er alla!