Publicerad: 2016-11-10 14:04 | Uppdaterad: 2016-11-10 14:29

Över 26 miljoner från VR till KI för forskning inom naturvetenskap och teknik

Åtta KI-forskare får sammanlagt drygt 26 miljoner kronor när Vetenskapsrådet delar ut projektbidrag och etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap till svenska universitet och högskolor.

Etableringsbidraget, som är en ny bidragsform, har ersatt projektbidraget till unga forskare. Vetenskapsrådet fick in färre ansökningar än tidigare, vilket de tror beror på att den nya bidragsformen ställer krav på ett stödbrev från värdinstitutionen. Stödbrevet ska beskriva hur den sökande kompletterar institutionens verksamhet och hur de långsiktiga planerna för den sökande ser ut.

Följande KI-forskare har fått bidrag:

Andrey Alexeyenko vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, får projektbidrag inom bioinformatik, totalt 3 110 000 kronor.

Peter Fransson vid institutionen för klinisk neurovetenskap får projektbidrag inom medicinsk bildbehandling, totalt 3 096 000 kronor.

Luca Jovine vid institutionen för biovetenskaper och näringslära får projektbidrag inom strukturbiologi, totalt 3 374 000 kronor.

Jonas Muhr vid institutionen för cell- och molekylärbiologi får projektbidrag inom biokemi och molekylärbiologi, totalt 3 100 000 kronor.

Magdalena Paolino vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi får etableringsbidrag inom biokemi och molekylärbiologi, totalt 3 100 000 kronor.

Yudi Pawitan vid iinstitutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik får projektbidrag inom datavetenskap (datalogi), totalt 3 750 000 kronor.

Georgios Sotiriou vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi får etableringsbidrag inom kemiska processer, totalt 3 580 000 kronor.

Läs mer om bidragen på Vetenskapsrådets webbplats.