Publicerad: 2016-11-10 14:25 | Uppdaterad: 2016-11-17 10:03

Över 11 miljoner till KI för forskning om arbetsmiljö och hälsa

Tre KI-forskare får sammanlagt mer än hälften – 11 354 000 kronor – av anslagen från AFA Försäkring för forskning om arbetsmiljö och hälsa.

AFA Försäkring har beviljat totalt över 21 miljoner till fem forskare och deras forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa. Av dessa fem forskare finns tre på KI:

Pia Svedberg vid institutionen för klinisk neurovetenskap får 4 506 000 kronor i bidrag till projektet Sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa: kan det få framtida konsekvenser och spelar kön, yrkesgrupp och hälso- och livsstilsfaktorer roll?

Henna Hasson vid institutionen för lärande, informatik, management och etik, får 3 448 000 kronor för projektet Sitter vi i samma båt? Ledar- och medarbetarskattningar i samband med hälsofrämjande interventioner.

Ivanka Savic vid institutionen för kvinnors och barns hälsa får 3 400 000 kronor för projektet Hjärnskador vid kronisk arbetsrelaterad stress och nya metoder att motverka dessa.

Läs mer om alla bidragsbeslut på AFA Försäkrings webbplats.