Publicerad: 2008-03-04 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Östrogenreceptor skyddar vid hörseltrauma

Kvinnligt könshormon kan ha en skyddande effekt mot hörselskador. Det visar forskare vid Karolinska Institutet i en studie som publiceras i The Journal of Clinical Investigation.

Resultaten bygger på en studie på möss med utslagna gener (knockoutmöss) för östrogenreceptorerna alfa och beta samt det östradiolbildande enzymet aromatas. Östradiol är ett så kallat kvinnligt könshormon som ingår i östrogengruppen, men även bildas hos män i viss form. Östrogenreceptorerna behövs för att binda hormonet inne i cellen.

Barbara Canlon

Forskarna kunde visa att både han- och honmöss med nedsatt funktion hos östrogenreceptor beta lättare fick hörselskador, samtidigt som behandling med preparat som aktiverar östrogenreceptor beta hade en skyddande effekt vid hörseltrauma. Forskarna fann också att det nervskyddande proteinet BNDF (brain-derived neurotrophic factor) förekom i lägre utsträckning i öronen hos de möss som saknade antingen östrogenreceptor beta eller aromatas.

- De här fynden ger hopp om att man i framtiden skall kunna förebygga och behandla hörselnedsättning med läkemedel som aktiverar östrogenreceptorn beta, säger professor Barbara Canlon vid Institutionen för fysiologi och farmakologi.

Publikation:

Ina Metlser, Yeasmin Tahera, Evan Simpson, Malou Hultcrantz, Konstantin Charitidi, Jan-Åke Gustafsson och Barbara Canlon

Estrogen receptor ß protects against acoustic trauma in mice

The Journal of Clinical Investigations, vol 118, nr 4, 4 april 2008.

För frågor, kontakta: