Publicerad: 2020-04-17 16:51 | Uppdaterad: 2020-04-17 16:53

Orsakssamband mellan rökning och flera hjärt-kärlsjukdomar

Det finns mängder med studier som visar att det finns ett samband mellan rökning och olika hjärt-kärlsjukdomar. Det har däremot varit oklart om det föreligger ett så kallat orsakssamband, det vill säga om rökning faktiskt orsakar hjärt-kärlsjukdom, eller om rökning bara förekommer i samband med dessa sjukdomar.

Forskare vid bland annat IMM har i en ny studie använt sig av en särskild metod kallad Mendelsk randomisering för att undersöka om det finns ett orsakssamband mellan rökning och 14 olika hjärt-kärlsjukdomar. Studien, som publicerats i den ansedda tidskriften European Heart Journal, visar att rökning sannolikt orsakar ett flertal hjärt-kärlsjukdomar, särskilt kranskärlssjukdom, hjärtsvikt, bukaortaaneurysm, ischemisk stroke (hjärninfarkt), transitorisk ischemisk attack (förkortat TIA), perifer artärsjukdom och högt blodtryck. I Mendelsk randomisering studeras genetiska varianter som har ett redan känt samband med den riskfaktor som man vill undersöka. De genetiska varianterna används sedan som indirekta indikatorer för denna riskfaktor. Om en gen som påverkar en riskfaktor också ökar risken för sjukdomen talar detta för att riskfaktorn verkligen påverkar sjukdomen.

Publikation

Genetic predisposition to smoking in relation to 14 cardiovascular diseases
Susanna C Larsson, Amy M Mason, Magnus Bäck, Derek Klarin, Scott M Damrauer, Million Veteran Program, Karl Michaëlsson, Stephen Burgess.
European Heart Journal, online 16 april 2020

Kontakt

Susanna Larsson

Senior forskare