Publicerad: 2015-11-03 10:24 | Uppdaterad: 2015-12-01 13:16

Orsaker till urinläckage kartlagda i ny avhandling

Fyra procent av kvinnor mellan 15 och 49 år i västra Uganda lever med urin- och/eller avföringsläckage på grund av genitala fistlar. I en ny avhandling slår Justus Barageine fast att kortväxthet, långdragna förlossningar, stort barn och kejsarsnitt är riskfaktorer.

I dag lider två till tre miljoner kvinnor världen över av kontinuerligt läckage av urin eller avföring på grund av genitala fistlar. Med målet att bland annat fastställa orsakerna har Justus Barageine i sin avhandling genomfört fyra delstudier.

Den första är en case-control-studie där kortväxthet hos kvinnan, stor vikt hos barnet, långdraget förlossningsförlopp och – överraskande nog – kejsarsnitt visat sig vara riskfaktorer. Vidare kom en randomiserad studie fram till att kortare efterbehandling, där kvinnan går hem tidigt efter operation, med urinkateter, inte ökade risken för komplikationer. Detta jämfört med om kvinnan stannar kvar på sjukhuset i 14 dagar, vilket är rutin.

De två resterande studierna är kvalitativa och behandlar hur kvinnorna och deras män upplever att livskvaliteten påverkas av att leva med urinläckage. Kvinnorna har diskuterat sin livssituation i så kallade fokusgrupper medan deras män har berättat om sina erfarenheter i individuella djupintervjuer. Det nedslående resultatet visar att kvinnorna utsätts för inte bara socialt stigma utan även depressioner och stora problem i sexlivet. De intervjuade männen, som alla hade stannat kvar i äktenskapet, led vid sidan av sexuella och ekonomiska problem även av att ha förlorat sin ”manlighet”.

Justus Barageine är gynekolog och har doktorerat inom ramen för ett långsiktigt, Sida-finansierat forskningssamarbete mellan Karolinska Institutet och Makerere Universitetet i Uganda. Tre av de fyra studierna är publicerade och den fjärde är under granskning i Lancet Global Health.

Doktorsavhandling

Genital Fistula Among Ugandan Women: Risk Factors, Treatment Outcomes, and Experiences of Patients & Spouses

Disputationen ägde rum den 30 oktober 2015 och huvudhandledare har varit Elisabeth Faxelid, senior professor vid institutionen för folkhälsovetenskap.