Publicerad: 2016-02-16 15:01 | Uppdaterad: 2018-01-28 12:45

Oredlighetsärendet kring Macchiarini lämnas till CEPN

I samband med att Anders Hamsten ställde sin plats som rektor till förfogande gav han besked om att oredlighetsutredningen mot Paolo Macchiarini ska tas upp igen. I den utredningen kommer Karolinska Institutet att inhämta yttrande från Centrala etikprövningsnämndens (CEPN).

Bägge de beslut som Karolinska Institutet fattade i oredlighetsärendet den 28 augusti förra året kommer att överlämnas till Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp för oredlighet i forskning för granskning och yttrande. CEPN ombeds då också att ta ställning till de nya uppgifter som inkommit till KI.

— Jag avser att fatta det formella beslutet så snart det bara går, säger prorektor Karin Dahlman-Wright som precis trätt in i rektors ställe.

Centrala etikprövningsnämnden har sitt kansli vid Vetenskapsrådet i Stockholm och står under tillsyn av Justitieombudsmannen och Justitiekanslern. CEPN:s expertgrupp för oredlighet i forskning består av en ordförande och fyra övriga ledamöter. Ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare. De övriga ledamöterna ska ha vetenskaplig kompetens inom olika forskningsområden, varav en ledamot ska företräda etisk sakkunskap.