Publicerad: 2021-06-01 22:36 | Uppdaterad: 2021-06-03 08:43

Oral hälsa och parodontologi - nytt enhetsnamn från 1 juni

Enheten för parodontologi och dental profylaktik byter namn från 1 juni 2021.

Det nya namnet – enheten för oral hälsa och parodontologi – har en tydligare koppling till den nya tandhygienistutbildningen.

Den engelska benämningen är Oral Health and Periodontology Unit.