Publicerad: 2014-03-20 09:38 | Uppdaterad: 2014-11-26 09:51

Optometri- och optikerutbildningar inte längre ifrågasatta

Efter en uppföljning av kandidatexamen i optometri vid Karolinska Institutet ger nu universitetskanslersämbetet (UKÄ) det samlade omdömet hög kvalitet för utbildning som leder till kandidatexamen i ämnet och examenstillståndet är därmed inte längre ifrågasatt.

I november 2012 fick utbildningen det samlade omdömet bristande kvalitet, och Karolinska Institutet fick ett år på sig att redogöra för de åtgärder som skulle vidtas för att komma till rätta med bristerna. Efter att ha gjort det bedömer nu UKÄ att utbildning som leder till kandidatexamen i optometri uppfyller kvalitetskraven och Karolinska Institutet får behålla examenstillståndet.

UKÄ ger även det samlade omdömet hög kvalitet för utbildning som leder till optikerexamen vid Karolinska Institutet efter att tidigare ha ifrågasatt utbildningens kvalitet. De åtgärder som redogjorts för av lärosätet anses rimliga enligt UKÄ och därmed är tillståndet att utfärda examen heller inte längre ifrågasatt.