Publicerad: 2018-05-15 10:50 | Uppdaterad: 2018-05-15 13:43

Öppna föreläsningar på Karolinska Universitetssjukhuset

Den 20-24 maj hålls öppna föreläsningar i nya sjukhusbyggnaden Karolinska Solna. Lyssna till experter som berättar mer om bland annat cancersjukvården, stroke och hjärtsjukvården. Även föreläsningar om konsten finns på programmet.

Under veckan kan du lyssna till två av MMK:s forskare från gruppen Thoraxkirurgi:

Onsdag den 23 maj kl 18:00-18:20

Mamdoh Al-Ameri, thoraxkirurg och biträdande överläkare, föreläser om "Modern teknik för tumöroperationer".

På Karolinska opereras nu lungtumörer med minimalinvasiv kirurgi via ett enda ingångssnitt, en så kallad "Uniport". Vårdtiden har med denna skonsamma operationsteknik sjunkit från sju till tre och en halv dag på sjukhus. För patienterna innebär tekniken mindre smärta och snabbare läkning.

Torsdag den 24 maj kl 17:00-17:20

Peter Svenarud, docent och överläkare, föreläser om "Avancerad titthålskirurgi i hjärtats inre".

Det har skett ett systemskifte inom klaffkirurgin, helt enkelt för att vi med nya minimalinvasiva metoder kan nå minst lika goda resultat som vid öppen kirurgi.

Program för alla föreläsningar söndag 20 maj - fredag 24 maj

Plats: Karolinska Solna, ingång huvudentrén Eugeniavägen 3, föreläsningssal: Torsten N Wiesel, J3:04. Karta