Publicerad: 2012-06-21 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Öppen lungtestardag på Centralen

[NYHET 2012-06-21] Blir du plötsligt andfådd av den korta promenaden till tunnelbanan? Är den där hostan du har dragits med sedan i våras märkligt envis? Ta då chansen att helt gratis testa lungorna på Spirometridagen på Stockholms centralstation den 27 juni!

Bakom det återkommande evenemanget står Centrum för Allergiforskning (CfA) vid Karolinska Institutet i samarbete med Hjärt-Lungfonden, som är huvudsponsor. Flera andra organisationer, bland andra Astma- och Allergiförbundet och Sluta-röka-linjen, medverkar också. Alla över 18 år som råkar ha vägarna förbi erbjuds möjlighet att testa sin lungfunktion med hjälp av så kallad spirometri. Personer mellan 13 och 18 år får blåsa i sällskap av målsman.

Mellan 800 och 1000 personer beräknas testa sig under dagen, som sammanfaller med World Spirometry Day. Ett viktigt syfte är att fånga upp personer med förstadiet till lungsjukdomen KOL, men också att informera allmänheten om lungsjukdomar som astma och riskerna med rökning. I år kopplas också World Spirometry Day till de Olympiska sommarspelen i London, i syfte att uppmuntra människor till fysisk aktivitet oavsett ålder och fysisk förmåga.

Det kommer att finnas åtta testbås på Centralen, bemannade av sjuksköterskor och annan kunnig personal. Medicinsk personal bedömer testresultaten och ger råd direkt på plats. Personer med resultat som kräver ytterligare kontroll får ett brev med information som han eller hon kan ta med till sin vårdcentral.

Tid och plats:

Onsdag 27 juni, klockan 8-18, centralhallen, Stockholms centralstation.

KOL och astma tillhör våra största folksjukdomar. Det enda sättet att upptäcka KOL är att mäta lungornas kapacitet genom ett utandningstest, så kallad spirometri. Spirometri används också vid diagnos av astma. Tidig diagnos är viktigt vid både KOL och astma.

- Detta är en unik satsning för att hitta personer som lever med lungsjukdomar utan att ha fått någon diagnos. Genom att låta många människor få möjlighet att testa sig på en allmän plats hoppas vi öka kännedomen om astma, KOL och andra lungsjukdomar, säger professor Kjell Larsson, verksam vid Centrum för Allergiforskning och vice ordförande för Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

För ytterligare frågor, kontakta: