Publicerad: 2010-02-23 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Operation vid halsbränna ger dåligt skydd mot matstrupscancer

[Pressmeddelande 2010-02-23] Svår halsbränna är den viktigaste riskfaktorn för att drabbas av körtelcellscancer (adenocarcinom) i matstrupen. Forskarna har därför hoppats att operation mot halsbränna skulle ha en skyddande effekt mot denna aggressiva cancerform. Men nu visar en stor svensk studie, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gastroenterology, att patienter som opereras mot halsbränna har en fortsatt hög risk för att få matstrupscancer även lång tid efter operationen.

Jesper Lagergren Foto: Stefan Zimmerman
Jesper Lagergren Foto: Stefan Zimmerman

- Det här är naturligtvis nedslående resultat. Men det kan också vara så att operationen många gånger utförs för sent för att kunna förhindra cancer. Personer som väljs ut för att opereras för halsbränna har normalt haft stora problem under lång tid innan operation blir aktuell, säger professor Jesper Lagergren vid Karolinska Institutet.

Sjuklig grad av halsbränna drabbar 10-20 procent av alla vuxna i västvärlden. Vid halsbränna sluter sig inte övre magmunnen ordentligt, vilket gör att den sura magsaften tränger upp i matstrupen. Riskfaktorer är ärftlighet, fetma, rökning och vissa läkemedel. Behandling sker främst genom saltsyrahämmande läkemedel eller, i utvalda fall, operation.

Eftersom halsbränna samtidigt är den starkaste riskfaktorn för matstrupscancer, har forskarna hoppats att operation mot halsbränna ska visa sig ha en skyddande effekt. Chansen att överleva fem år efter att diagnosen matstrupscancer är ställd är bara 10-15 procent, vilket gjort sökandet efter förebyggande åtgärder särskilt angeläget. Matstrupscancer har också ökat snabbt i västvärden under de senaste decennierna.

I den nu aktuella studien har en forskargrupp vid Karolinska Institutet, ledd av Jesper Lagergren, undersökt risken för matstrupscancer hos 14 102 svenskar som tidigare opererats för halsbränna. Studien, som är den mest omfattande hittills inom området, omfattar alla halsbränneoperationer i Sverige sedan 1965 och har en uppföljningstid på upp till 42 år. Resultaten visar att de som opererats för halsbränna hade fortsatt förhöjd risk för matstrupscancer under hela uppföljningstiden. Därmed menar forskarna att denna operation inte kan anges som ett skäl för att förebygga matstrupscancer hos patienter med svår halsbränna. I sin analys har forskarna justerat för inverkan av ålder, kön och tid. Däremot har de inte kunnat ta hänsyn till riskfaktorer som övervikt och rökning.

Forskarna kommer att gå vidare med att undersöka varför operationen inte motverkar matstrupscancer genom att studera hur operationerna genomförts samt om patienterna som utvecklade matstrupscancer hade ökad förekomst av andra riskfaktorer för denna cancertyp.

Publikation:

Lagergren J., Ye W., Lagergren P., Lu Y.

Antireflux surgery and risk of esophageal adenocarcinoma

Gastroenterology, Epub ahead of print18 Jan 2010DOI: 10.1053/j.gastro.2010.01.004

För ytterligare frågor, kontakta: