Publicerad: 2011-05-06 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Operation minskar risken för död i prostatacancer även för lågriskgrupp

[NYHET 2011-05-05] Forskare från bland annat Uppsala universitet och Karolinska Institutet har i femton år följt en grupp nordiska patienter med prostatacancer. Nu visar resultatet av uppföljningen bland annat att operation minskar risken för att dö i prostatacancer  även för män med lågrisktumörer. Studien publiceras The New England Journal of Medicine.

Forskargruppen har följt svenska, finska och isländska patienter med prostatacancer, totalt 695 män. Av dessa hade 347 hade slumpvis utvalts att genomgå operation av prostatakörteln, medan 348 inte opererades utan istället övervakades med noggranna kontroller och fick hormonbehandling om sjukdomen fortskred. Männen var i genomsnitt 65 år gamla när de fick sin prostatacancer.

Studien har analyserats vart tredje år och har haft stort nationellt och internationellt genomslag för hur patienter behandlas idag. Det är hittills den enda randomiserade studie som visat att operation minskar risken för död i prostatacancer. Majoriteten av männen hade en tumör som gick att känna, men 12 procent av männen hade en prostatacancer som man inte kunde känna och som endast upptäcktes med så kallat PSA-prov.

Efter femton års uppföljning hade 16 procent av de som opererades avlidit till följd av prostatacancer. Motsvarande siffra i gruppen som inte opererades var 23 procent. Risken för spridning av cancern bortom prostatakörtel minskade med 12 procent i den opererade gruppen. När forskarna analyserade åldersgrupper framgick att det framförallt var de något yngre männen som hade nytta av en operation. Forskarna undersökte också en grupp med minst aggressiv tumör och fann att det även där var en skillnad i överlevnad om man opererades eller inte.

Kontaktpersoner på KI: