Publicerad: 2008-10-08 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Operation av näspolyper kan hjälpa mot astma

En enkel operation av polyper i näsan kan hjälpa mot astmabesvär, enligt en ny doktorsavhandling från Karolinska Institutet. I sin avhandling visar läkaren Anders Ehnhage också att man genom det kirurgiska ingreppet ofta förbättrar patienternas luktsinne, vilket i sin tur förbättrar smakupplevelsen.

Anders EhnhageFoto: Malin Edlund

Resultaten i avhandlingen styrker att näsan och lungorna fungerar som en funktionell enhet, och att behandling av inflammation i näsa och bihålor kan minska en eventuell inflammation i lungorna. Tidigare studier har visat att cirka tre procent av befolkningen har en kronisk inflammation i näsa och bihålor som kallas näspolypos. Det finns också belägg för att patienter med så kallad hösnuva ofta drabbas av segdragna förkylningar och luftvägssymtom vintertid som resultat av sina problem under pollensäsongen.

Avhandling:

Anders Ehnhage

Nasal and bronchial testing as well as treatment of patients with airway hyperresponsiveness and inflammation focusing on the united airway concept

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Enheten för ÖHN-sjukdomar.

För mer information, kontakta: