Publicerad: 2011-08-19 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Omförhandling av avtal för Karolinska Institutets folkhälsoakademi

[NYHET 2011-08-19] Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet har kommit överens om att omförhandla avtalet kring Karolinska Institutets folkhälsoakademi.

Den överflyttning av folkhälsoverksamheten som gjordes 2009 från landstinget till Karolinska Institutet har inte utfallit på det sätt som parterna avsett och därför finns det nu anledning att se över formerna för folkhälsoarbetet i Stockholms län.

Formerna för hur forskning kring och det strategiska folkhälsoarbetet ska bedrivas kommer nu diskuteras mellan parterna och inga beslut är ännu fattade.

I väntan på utfallet från förhandlingarna vidtas inga åtgärder för de 40-tal medarbetare där arbetsbrist har fastställts.

Frågor till KIs ledning