Publicerad: 2010-03-02 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Omega-3 möjligt vapen mot barncancer i nervsystemet

[Pressmeddelanden 2010-03-01] Svenska och amerikanska forskare visar i en ny studie hur Omega-3-fettsyran DHA kan fungera både som svärd och sköld vid vissa cancerformer. Den nya kunskapen om mekanismerna bakom denna dubbla effekt ger hopp om att i framtiden kunna använda DHA som komplement till cellgifter - cytostatika - vid behandling av barn med cancer i nervsystemet.

Helena Gleissman Foto: Anna Rehnberg
Helena Gleissman Foto: Anna Rehnberg

Cancer i nervsystemet hos små barn kallas för neuroblastom och är den vanligaste solida tumören hos barn. Prognosen för sjukdomen är mycket dålig och omkring 40 procent av barnen dör av sjukdomen. Omega-3-fettsyran DHA finns framförallt i fet fisk, så som lax och makrill. Man vet sedan tidigare att fettsyran kan skydda friska nervceller från celldöd och även döda vissa typer av cancerceller. I den aktuella studien var forskarna därför intresserade av att förstå mer i detalj vad som händer med DHA inuti cancercellen.

Forskarna tittade på vilka produkter som bildades vid nedbrytningen av DHA och vilka av dessa som har en dödlig effekt på cancercellen. I arbetet använde de sig av en avancerad teknik som kallas vätskekromatografi tillsammans med en form av masspektrometri. De undersökte också vilka enzym som är inblandade i nedbrytningen av DHA.

- Vi såg då att DHA bildar både hydroperoxyfettsyror och hydroxyfettsyror inne i cancercellen. Dessa fettsyror är oxiderade med hjälp av enzym som kallas 5- och 15-lipoxygenas, men de kan också oxideras automatiskt. Framför allt hydroperoxyfettsyran gör att cancercellerna genomgår programmerad celldöd, säger Helena Gleissman, forskare vid Karolinska Institutet och studiens huvudförfattare.

Även i friska nervceller kan DHA omvandlas till dessa celldödande oxiderade fettsyror, men de omvandlas sedan vidare till substanser som kallas resolviner och protektiner. Alltså slipper man en ansamling av oxiderade fettsyror som kan leda till celldöd. Speciellt protektiner kan skydda nervceller från celldöd, vilket ur ett framtida behandlingsperspektiv gör det extra intressant att varken resolviner eller protektiner bildas i neuroblastomceller.

- På samma gång som DHA dödar cancerceller i nervsystemet via hydroperoxyfettsyror, skyddar DHA friska nervceller från celldöd via protektiner. Om vi kan hitta ett sätt att styra denna process finns det alltså en god chans att DHA kan verka som både svärd och sköld hos neuroblastompatienter och fungera som ett komplement till cytostatikabehandling, säger Helena Gleissman.

Den aktuella studien bygger på ett samarbete mellan professor Per Kogners forskargrupp vid Karolinska Institutet och professor Charles N Serhans grupp vid Harvard Medical School. Forskarna ska nu gå vidare och undersöka hur DHA kan användas på bästa sätt i cancerbehandling. Forskningen finansierades av Barncancerfonden, Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Erik and Edith Fernström´s Stiftelse för Medicinsk Forskning samt Cystic Fibrosis Foundation och amerikanska National Institute of Health.

Publikation:

Helena Gleissman, Rong Yang, Kimberly Martinod, Magnus Lindskog, Charles N. Serhan, John Inge Johnsen & Per Kogner

Docosahexaenoic acid metabolome in neural tumors: identification of cytotoxic intermediates

The FASEB Journal, print issue March 2010

För ytterligare frågor, kontakta: