Publicerad: 2014-03-26 09:22 | Uppdaterad: 2014-11-26 10:02

Omans utbildningsminister besöker Karolinska Institutet

Oman_delegation_2014

Omans utbildningsminister Dr Rawya Al-Busaidi besöker Sverige under ett par dagar i mars, och Karolinska Institutet den 26 mars, för att få en bild av landet som studiedestination. Under sitt besök vill den omanska delegationen lära sig mer om det svenska utbildningssystemet.

Karolinska Institutets program inleds av prorektor och de tre dekanerna kommer att presentera sina verksamhetsområden.

Förra året deltog KI vid en studentrekryteringmässa i Omans huvudstad Muskat och en liten delegation, ledd av dekanus för forskarutbildning, Anders Gustafsson, besökte då Sultan Qaboos University (SQU).

I dag finns ett utbytesavtal med läkarprogrammet på SQU, flera omanska doktorander på KI och disputerade från Oman ingår i forskningsprojekt med KI-forskare. Forskningssamarbeten med landet finns inom områden som diabetes, trafiksäkerhet och genetiska sjukdomar.

I slutet av mars kommer KI-forskare att delta i ett forskningsymposium på SQU, med temaområden diabetes och genetiska sjukdomar.

Bilden (från vänster): Ambassador of Oman in Germany including Sweden Mr Khalid Sulaiman 'Abdul Rahman Ba Omar, Pro-Vice-Chancellor Kerstin Tham, Her Excellency Minister of Higher Education Dr. Rawya Al-Busaidi, Chair of KI International Strategy Group Jan Carlstedt-Duke, Dean of Doctoral Education Anders Gustafsson, Director General of Colleges of Applied Sciences, Ministry of Higher Education, Dr Abdullah Al Shibli.