Om KI Nyheter

På KI Nyheter publiceras nyhetsartiklar om KI:s forskning, forskarutbildning och utbildning samt nyheter som speglar organisationen i stort. KI Nyheter välkomnar nyhetstips – här finns guide för dig som vill tipsa.

KI Nyheters publiceringsguide

Tips och händelser nyhetsvärderas av en redaktör utifrån följande kriterier:

 • Händelsen är aktuell och KI-övergripande, såsom öppet hus, jubileumsseminarium, Nobelföreläsning.
 • Förändringen är aktuell och KI-övergripande, såsom ledningsbeslut och beslut i omvärlden som rör KI.
 • Strategiska anslag, till exempel från Vetenskapsrådet, EU eller större anslag från privata stiftelser och finansiärer.
 • Priser och utmärkelser, i första hand de som finns här men även andra stora priser från omvärlden.
 • Nyheter om vetenskapliga publikationer, enligt urvalskriterierna: Nyheter om vetenskapliga artiklar
 • Händelser och människor på KI som speglar universitetet som arbetsplats och studiemiljö.

Om du vill tipsa om en nyhet

Beskriv gärna varför det du tipsar om är intressant och relevant för KI:s medarbetare, studenter eller intressenter i omvärlden, lämna namn på personer som kan berätta mer (gärna med kontaktuppgifter) samt ett textunderlag som svarar på:

 • Vad har hänt/ska hända?
 • När?
 • För vem är det viktigt/vilka påverkar det?
 • Hur sker det (seminarium, möte, evenemang)?
 • Varför är det viktigt?

Du kan också använda denna mall för att tipsa om en nyhet. Besvara frågorna i mallen och skicka till KI Nyheter.

Kontakt

KI-övergripande

Aktuella KI-övergripande händelser eller förändringar, strategiska anslag, samt priser och utmärkelser, mejla: nyheter@ki.se

Nyheter om vetenskapliga publikationer

Tips, råd och kriterier för att kommunicera dina forskningsresultat. Mejla forskningskommunikatörerna via: pressinfo@ki.se

Nyheter om doktorsavhandlingar

Tips, råd och kriterier för att kommunicera din doktorsavhandling. Mejla både presstjänsten på pressinfo@ki.se och vår populärvetenskapliga tidning Medicinsk Vetenskap på medicinskvetenskap@ki.se.

Nyheter från institutionerna

Kontakta din institutions kommunikatör.

Kalenderhändelser

Vill du publicera kalenderhändelser, exempelvis om ett event, en disputation eller ett seminarium? Kontakta din institutions kommunikatör. Om evenemanget är av intresse för merparten av KI:s medarbetare mejla nyheter@ki.se för en bedömning.

Annonsera efter försökspersoner

Institutionens huvudredaktör hjälper också till med annonsering på sidan Försökspersoner sökes. Instruktioner om hur du annonserar finns på medarbetarportalen.

Sociala medier

Har du frågor om sociala medier? Mejla: nyheter@ki.se.

Presstjänsten

Är ditt ärende kopplat till journalister/medier? Kontakta pressjouren på telefon 08-524 860 77 eller pressinfo@ki.se