Om KI Nyheter

Här publiceras nyhetsartiklar om KI:s forskning, forskarutbildning och utbildning samt nyheter som speglar organisationen i stort. KI Nyheter välkomnar nyhetstips – här finns guide och riktlinjer för dig som vill tipsa.

KI Nyheters publiceringsriktlinjer

Tips och händelser nyhetsvärderas av en redaktör utifrån följande kriterier:

 • Händelsen är aktuell och KI-övergripande, såsom öppet hus, jubileumsseminarium, Nobelföreläsning.
 • Förändringen är aktuell och KI-övergripande, såsom ledningsbeslut och beslut i omvärlden som rör KI.
 • Strategiska anslag, såsom från Vetenskapsrådet, EU eller större anslag från privata finansiärer.
 • Priser och utmärkelser, i första hand de som finns här men även andra strategiska priser från omvärlden.
 • Nyheter om vetenskapliga publikationer, enligt urvalskriterierna: Nyheter om vetenskapliga artiklar
 • Händelser och människor på KI som speglar universitetet som arbetsplats och studiemiljö.

Guide för dig som vill tipsa

Inkludera gärna varför det du tipsar om är intressant och relevant, namn på personer som kan berätta mer (gärna med kontaktuppgifter), och ett textunderlag som svarar på:

 • Vad har hänt/ska hända?
 • När?
 • För vem är det viktigt/påverkar det?
 • Hur sker det (seminarium, möte, evenemang)?
 • Varför är det viktigt?

Du kan också använda denna mall för att tipsa om en nyhet. Besvara frågorna i mallen och skicka till KI Nyheter.

Kontaktvägar

KI-övergripande

Aktuella KI-övergripande händelser eller förändringar, strategiska anslag, samt priser och utmärkelser, mejla: nyheter@ki.se

Nyheter om vetenskapliga publikationer

Tips, råd och kriterier för att kommunicera dina forskningsresultat. Kontakt med forskningskommunikatörer och tips om pressmeddelande: pressinfo@ki.se

Nyheter om doktorsavhandlingar

Tips, råd och kriterier för att kommunicera din doktorsavhandling. Mejla både presstjänsten på pressinfo@ki.se och vår populärvetenskapliga tidning Medicinsk Vetenskap på medicinskvetenskap@ki.se.

Nyheter från institutionerna

Kontakta din institutions huvudredaktör för deras bedömning av tipset. Använd gärna guiden ovan i kontakt med huvudredaktören.

Kalenderhändelser

Vill du publicera kalenderhändelser, exempelvis om en disputation eller ett seminarium? Kontakta din lokala huvudredaktör.
Är evenemanget av intresse för merparten av KI:s medarbetare och kan vara intressant att lyfta på Medarbetarportalens löpsedel, tipsa nyheter@ki.se för en bedömning.

Annonsera efter försökspersoner

Institutionens huvudredaktör hjälper också till med annonsering på sidan Försökspersoner sökes. Instruktioner om hur du annonserar finns på medarbetarportalen.

Sociala medier

Har du frågor om sociala medier? Kontakta: socialmedia@ki.se

Presstjänsten

Är ditt ärende kopplat till journalister/medier utanför KI? Kontakta pressjouren på telefon 08-524 860 77 eller pressinfo@ki.se