Publicerad: 2014-02-11 10:26 | Uppdaterad: 2014-02-11 10:26

Om harmoniserade riktvärden för emission av farliga ämnen från byggnadsmateriel

I en ny rapport från EU föreslås en arbetsgång för att ta fram gemensamma hälsobaserade riktvärden inom EU. Tanken är att de många olika märkningssystem som finns ska kunna utgå från samma riktvärden. Professor Gunnar Johanson vid IMM ingår i arbetsgruppen som tagit fram rapporten.