Publicerad: 2022-11-30 11:27 | Uppdaterad: 2022-11-30 14:53

Olof Stephansson tilldelas 9 miljoner NOK för forskning om COVID-19-pandemins påverkan på reproduktiv hälsa

Två händer håller upp ett nyförlöst spädbarn.
Foto: Alex Hockett på Unsplash.

Olof Stephansson vid institutionen för medicin, Solna, forskar om vård av kvinnor och deras barn under graviditet, förlossning och nyföddhetstiden. Han tilldelas nu medel från NordForsk för att undersöka covid-19-pandemins konsekvenser för mödrar och reproduktiv hälsa i syfte att ta fram användbar kunskap inför liknande samhällskriser.

Professor Olof Stephansson
Professor Olof Stephansson. Foto: Ulf Sirborn.

Om projektet

Projektets namn: SCOPE 2: Studies of COvid-19 in PrEgnancy - A framework to secure reproductive, maternal and child health during societal crises.

Covid-19-pandemin medförde en stor kris för samhälle och sjukvård världen över och både virologer och miljöforskare förutser att vi allt oftare kommer att se liknande kriser framöver. Gravida kvinnor är särskilt utsatta under samhällskriser och det är också känt att fertilitet påverkas av hälsochocker. Det finns därför ett globalt behov av att förstå effekten av covid-19 på mödrar och på reproduktiv hälsa ur ett samhälleligt säkerhetsperspektiv.

Det övergripande syftet och syftet med detta projekt är att förstå hur covid-19-pandemin har påverkat fertilitet, reproduktiv hälsa, graviditet och nyfödda barns hälsa, på medellång och lång sikt, och att använda denna kunskap för att vi bättre ska kunna förbereda oss på och hantera framtida liknande samhällskriser.

Mer information:

Läs hela beskrivningen på NordForsks webbplats.

Forskargrupp Olof Stephansson.