Publicerad: 2017-09-15 11:27 | Uppdaterad: 2017-09-15 15:43

Ole Petter Ottersen: ”Mötet med nya studenter gjorde starkt intryck”

Ole Petter Ottersen möter studentambassadörer på KI. Foto: KI

Lite mer än en månad har han haft på nya jobbet, KI:s rektor Ole Petter Ottersen. Tiden har använts väl till att lära känna organisationen och medarbetarna. Men redan nu är fokus inställt på en ny KI-strategi till år 2030 och omorganisation, åtgärderna efter Heckscherutredningen och kontakten med Stockholms läns landsting bland mycket annat.

Hur har din första månad som KI:s rektor varit?

– Den har varit fascinerande, med en extremt brant inlärningskurva. Jag har pratat med många KI-anställda, varit på både Flemingsberg campus och Solna campus och träffat Stockholms läns landsting och Karolinska Universitetssjukhuset, alla mycket viktiga möten. Jag har också haft samtal med alla prefekterna.

Jag har fått ett väldigt gott första intryck av KI och är imponerad över all den forskning som görs här, och ser möjligheten för KI att bli ett ännu starkare medicinskt universitet i framtiden. Och just nu är jag väldigt glad, för nyligen hade vi ett första konsistorieinternat och konsistoriet gav då ett starkt stöd för min tanke om att KI borde inrätta ett kollegialt råd. Genom rådet ska KI:s medarbetare kunna komma med idéer kring både utbildning och forskning till ledningen och konsistoriet. Det är viktigt att alla våra anställda får reellt medinflytande. Men beslutet är inte formellt fattat.

Vilket är ditt starkaste intryck?

– Ett av mina starkaste intryck är mötet och minglet med de nya studenterna, som kommit till KI fyllda av förväntningar och nyfikenhet. Det var mycket stimulerande att få lyssna till dem.

Vad har du främst fokuserat på?

– Så här långt, att lära känna KI:s organisation, lyssna och ställa frågor och få inblick i de stora utmaningarna som KI står inför. Men också att se alla stora möjligheter som finns. Balansen är viktig.

Vad har varit mest lärorikt?

– Att gå runt på campusområdena och besöka olika institutioner, jag ska besöka alla framöver. Det har också varit lärorikt och nyttigt att prata med Karin Dahlman-Wright och lära mig om det stora arbete som hon med flera har gjort under ett och ett halvt mycket turbulent år.

Finns det något som du redan nu har omvärderat kring KI?

– Jag har följt KI under hela min karriär. Nu när jag får se KI inifrån, så ser jag ännu tydligare hur stark forskningen är. Och jag tror den kan bli ännu bättre. Samma sak gäller potentialen för KI:s utbildningar.

Vilket är ditt fokus just nu?

– Utöver de mycket viktiga institutionsbesöken har vi fått uppdraget från konsistoriet att se över KI:s organisation, och åtgärdsplanen efter Heckscherutredningen måste fullföljas. Vi måste även sörja för att alla flyttprocesser, som exempelvis till Biomedicum och Neo, kan genomföras optimalt.

Nu börjar också ett hårt arbete med KI:s strategi 2030. Att jobba så långsiktigt, tvingar oss att tänka mycket kreativt, och att sätta studenterna samt de yngre forskarna i fokus och deras karriärvägar. Och inte minst så kommer strategin kunna länkas till FN:s Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Det är ett viktigt ansvar för KI att som ett världsledande universitet arbeta för en hållbar utveckling och särskilt inom folkhälsoområdet.

Jag vill också lägga mycket energi på att etablera en god relation mellan KI och SLL och mellan KI och Karolinska Universitetssjukhuset, vilket kanske är något av det viktigaste.

Text: Helena Mayer