Publicerad: 2015-03-26 14:02 | Uppdaterad: 2015-03-26 14:04

Oklart om arginin i tandkräm

Det går inte att avgöra om arginin i tandkräm kan förhindra eller minska karies. För att ta reda på nyttan med tillsatsen behövs bättre studier. Det visar en ny rapport från SBU, som forskare vid Karolinska Institutet sammanställt.

En ny rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, ställer frågan om tandvårdsprodukter som innehåller arginin kan förhindra eller minska utbredningen av karies. Arginin är en aminosyra som finns naturligt i saliven och i en rad olika livsmedel. Arginin lanserades från början mot känsliga tandhalsar men används numera också i syfte att förebygga karies.

Den nu aktuella SBU-rapporten visar dock att de studier som gjorts inom området brister i kvalitet, vilket gör att man inte kan avgöra nyttan med arginin i tandkräm. I rapporten framkommer även att det i flera studier finns en kontrollgrupp med barn som fick tandkräm utan fluor, det vill säga att barnen fått sämre än standardbehandling mot karies. Karies är en kronisk tandsjukdom som obehandlad kan ge upphov till smärta och leda till tandförlust.

De forskare från Karolinska Institutet som sammanställt rapporten är tandläkare och universitetslektor Aron Naimi-Akbar, övertandläkare och universitetslektor Álfheiður Ástvaldsdóttir samt övertandläkare och professor Björn Klinge, alla verksamma vid institutionen för odontologi. Björn Klinge är även knuten till Malmö Högskola.