Publicerad: 2021-06-04 11:45 | Uppdaterad: 2021-06-04 11:45

Ökad tillgänglighet och uppdateringar i Inspera

Systemet för digital examination, Inspera, har uppdaterats med bland annat ökade tillgänglighetsanpassningar och en uppdaterad manual. Här kan du se vad som är nytt.

Förbättrad tillgänglighet 

Informationen om olika former av tillgänglighetsanpassningar i Inspera har utvecklats. I Inspera-kursen visas det som ett slags tema som följer genom de olika moduler som motsvarar olika roller inom systemet. Sidorna som innehåller information om tillgänglighetsanpassningar är markerad med -symbolen.

Skrivsal ANA 23 lilla rummet
Skrivsal, ANA 23. Foto: Felix Mollberger.

En annan nyhet är att KI:s text till tal-tjänst, TorTalk, finns tillgänglig i samtliga examinationssalar. Information om TorTalk och på vilket sätt det överträffar det inbyggda text till tal-verktyget finns i Inspera-kursen.

Nästa steg är att publicera information om tillgänglighetsstöd riktat till studenterna.

Uppdaterad manual

Nätkursen Inspera har utvecklats en del sedan den publicerades första gången för ungefär ett år sedan. Målet är att den ska erbjuda stöd till både nya och erfarna användare och därför har vi valt att börja dela upp informationen mellan:

  • kursmaterial (finns upplagt i moduler i kursen)
  • material som finns i manualen (innehåller allt som finns i kursen och mer)

Om du letar efter information om hur du till exempel importerar frågor från Canvas till Inspera kommer du att hitta det i manualen. Precis som förr, finns det en sökfunktion i kursen så att du lätt kan hitta material via sökord.

Uppdaterad admin-modul

Admin-modulen har uppdaterats för att ge en bättre upplevelse för nybörjare. På sidorna som gäller inställningar hittar du tre olika 'recept' för vanligt förekommande tentaformat:

  • salsbaserad med fri-navigering med Safe Exam Browser
  • salsbaserad med låst navigering/MEQ med Safe Exam Browser
  • distans med fri-navigering utan Safe Exam Browser

Boka handledning utan krångel

För dig som är klar med kursen och har fått stöd vid de tre första tillfällena men kanske ändå behöver tillgång till kort handledning, finns det möjlighet att boka in det direkt via detta handledningsformulär.

Om din fråga gäller någonting som är mer omfattande kan du kontakta oss via formuläret för digital examination (Obs! En tjänst vi utvärderar).

Pågående arbete

  • Koppling mot Ladok tillsammans med SSO-inloggning för medarbetare och studenter
  • Om du har tankar om hur vi kan jobba i framtiden och kan tänka dig diskutera dessa med oss, kontakta oss gärna på iktpedagogerna@ki.se