Publicerad: 2023-11-07 13:34 | Uppdaterad: 2023-11-07 14:19

Öka din kännedom om tillgänglighet i Canvas

Studenter som pluggar tillsammans
Studenter som pluggar tillsammans. Foto: Erik Flyg.

Under november startar en kurs där du får lära dig mer om vad du behöver göra för att din kurs i Canvas ska möta lagkraven om tillgänglighet. Du kan också genomföra kursen som självstudier.

Vet du vad som krävs för att få din kurs i Canvas mer tillgänglig? Vad kan du göra för att förbättra dina sidor och se till att filer och filmer som du publicerar i kursen möter lagkraven? Du får granska din egen kurs i Canvas utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. 

Kursstart

Uppstart för kursen är 15 november.

Du kan också göra kursen helt som självstudiekurs.

Upplägg

Läs mer om kursen Tillgänglighet i din Canvas-kurs.

Om Enheten för Undervisning och lärande (UoL)

Undervisning och lärande vänder sig till dig som lärare, handledare eller utbildningsledare. Vi erbjuder pedagogisk expertis och mötesplatser för pedagogisk dialog, både vid utbildning på campus och vid verksamhetsintegrerat lärande. Mer om Enheten för Undervisning och lärande.

Kontakt

Carina Bois IKT-Pedagog
+46852484140