Publicerad: 2023-01-11 10:50 | Uppdaterad: 2023-01-11 11:07

Obligatorisk kurs i laboratoriesäkerhet

Säkerhetsenheten vill informera om att det nu finns ett rektorsbeslut om obligatorisk kurs i laboratoriesäkerhet för medarbetare och studenter, som är verksamma i KI:s laboratorieverksamheter eller annan verksamhet med motsvarande risker.

Studenter som enbart deltar i lärarledda laborationer omfattas inte.

Som tidigare meddelat har säkerhetsenheten tagit fram en CANVAS-kurs: KI's Laboratory safety introduction för laboratoriepersonal. Enligt rektorsbeslut är nu kursen obligatorisk för medarbetare och studenter som är nyanställda, men även för personal som har jobbat en tid vid KI. Kursen uppdateras regelbundet och därför rekommenderas repetition vart femte år.

Mer information om kursen finns på sidan Laboratory-safety-introduction.

Vid frågor kontakta kemikaliesakerhet@ki.se.