Publicerad: 2014-04-28 13:06 | Uppdaterad: 2014-04-28 13:06

Nyutkommen bok om Evidensbaserat folkhälsoarbete

”Evidensbaserat folkhälsoarbete” är en nyutkommen bok med syfte att bidra till ett vetenskapligt förhållningssätt i praktiskt folkhälsoarbete. Lydia Kwak, med. dr. och forskare vid IMM är en av bokens redaktörer och flera andra IMM-forskare har bidragit till innehållet.

Evidensbaserat folkhälsoarbete definieras som samvetsgrann, explicit och klok användning av den bästa tillgängliga kunskapen för att besluta kring hälsoskydd, sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande insatser i samhället och i olika befolkningsgrupper. I boken presenteras på basis av det internationella kunskapsläget en genomgång av forskningsprocessen från utvecklingen av ett folkhälsoprogram till spridningen i samhället. Boken vänder sig till alla som kommer i beröring med folkhälsoarbete och som använder forskningsresultat.

Mer information om boken "Evidensbaserat folkhälsoarbete".

Beställ boken till specialpris.