Publicerad: 2018-11-22 10:19 | Uppdaterad: 2018-11-22 11:18

Nytt VR anslag till Avdelningen för försäkringsmedicin

Ellenor Mittendorfer-Rutz, docent och chef för Avdelningen för försäkringsmedicin, har beviljats 25 miljoner kronor för en forskningsmiljö inom barns och ungdomars psykiska hälsa i samband med en utlysning av Vetenskapsrådet.

Forskningsmiljön, som heter ”Psykisk ohälsa och social integration bland flyktingbarn - orsaker, prognos, prevention och behandling” består av fem forskargrupper i fyra europeiska länder. Syftet med forskningsmiljön, som kallas REMAIN (på engelska ”Refugee Minors And INtegration”) är att nå kunskap och hitta strategier för att förbättra den sociala integrationen bland flyktingbarn med psykisk ohälsa.