Publicerad: 2008-10-22 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Nytt verktyg för diagnostik av parasitsjukdomar

Svenska och finska forskare har skapat ett nytt verktyg för att observera och identifiera parasiter med hjälp av virtuell mikroskopi via Internet. Det webbaserade systemet för diagnostik av parasitorsakade sjukdomar, så som amöbadysenteri och malaria, presenteras i senaste numret av PLoS Neglected Tropical Diseases.

Identifiering av parasiter med hjälp av mikroskop är en förutsättning både för att ställa diagnos på enskilda patienter och kartlägga utbredningen av olika parasitsjukdomar globalt. Samtidigt är det svårt och att upprätthålla tillräckligt hög kvalitet på de laboratorier som arbetar med diagnostisk parasitologi.

I den nu publicerade studien användes en nyligen utvecklad mikroskopskanner för att avbilda parasitprover digitalt. De virtuella parasitproverna kan sedan lätt spridas till användarna via Internet och användas för undervisning och kvalitetskontroll av parasitdiagnostik. Metoden liknar mycket det sätt som Google Maps är uppbyggt och ställer heller inte krav på kraftfull datorteknik hos användarna.

Forskarna söker nu finansiering för att bygga upp ett nätverk för parasitologisk diagnostik via Internet i Latinamerika. Målet är att med hjälp av de virtuella parasitproverna förbättra kvaliteten på diagnoserna på primärvårdsnivå i låginkomstländer.

- Genom att använda Internet kan vi ganska enkelt erbjuda ett undervisningsmaterial som kan användas för kvalitetssäkring av parasitologisk diagnostik på en vanlig vårdcentral i dessa fattiga länder, säger professor emeritus Ewert Linder som lett den parasitologiska delen av studien.

Projektet är ett samarbete mellan bland annat Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi vid Karolinska Institutet, Smittskyddsinstitutet, universiteten i finska Helsingfors och Tammerfors samt universitetet i Léon i Nicaragua.

Publikation:

"Web-Based Virtual Microscopy for Parasitology: A Novel Tool for Education and Quality Assurance", Ewert Linder, Mikael Lundin, Cecilia Thors, Marianne Lebbad, Jadwiga Winiecka-Krusnell, Heikki Helin, Byron Leiva, Jorma Isola, Johan Lundin, PLoS Neglected Tropical Diseases, 21 oktober 2008.

För frågor, kontakta: