Publicerad: 2022-10-14 13:44 | Uppdaterad: 2022-10-28 12:58

Nytt toolkit för lärare och handledare – Lika villkor i undervisningen

Ett nytt toolkit som syftar till att ge stöd för integreringen av lika villkor i de kurser och program du undervisar i finns nu tillgängligt via Canvas.

Toolkit equal opportunities

Toolkitet består av:

• Filmer
• Texter
• Övningar

Språk

Materialet är för närvarande tillgängligt på svenska med länkar till flera resurser på både svenska och engelska. Hela toolkitet kommer även att översättas till engelska längre fram.

Utvecklingsgrupp

Materialet är framtaget av KI:s samordnare för lika villkor
tillsammans med enheten för undervisning och lärande (UoL).

Kontakt

Kristina Ullgren Samordnare