Publicerad: 2023-01-17 11:01 | Uppdaterad: 2023-01-17 11:24

Nytt system för registrering av läkemedelsprövningar

Från och med 31 januari 2023 ska alla nya kliniska läkemedelsprövningar registreras i den EU-gemensamma Clinical Trials Information System (CTIS). CTIS ersätter den gamla webbportalen EudraCT. Nu hanteras allt som rör läkemedelsprövningen i ett och samma system till skillnad från tidigare procedur.

Klinisk forskning
Foto: GettyImages.

Process

  1. En enda ansökan om klinisk läkemedelsprövning skickas in till Clinical Trials Information System (CTIS)
  2. Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten får tillgång till ansökan
  3. Ansökan granskas och ett besked lämnas till den sökande direkt i CTIS

I CTIS har Karolinska Institutet (KI) en ”Organisation-centric approach” vilket innebär att vi på Compliance & Data Office (CDO) har ett administratörskonto där vi har översikt över alla kliniska läkemedelsprövningar som registreras i CTIS där KI är sponsor och hanterar KI-användares olika roller.

Kontakt

Kontakta oss på compliance@ki.se om du ska registrera en läkemedelsprövning.