Publicerad: 2011-01-17 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Nytt svenskt Parkinsonregister startat

[NYHET 2011-01-17] Visionen om ett nationellt Parkinsonregister har länge funnits bland kliniker och forskare i Sverige. En samlad databas med information om varje patients sjukdomshistorik skapar nya möjligheter att läsa av effekten av olika behandlingar. Visionen är nu på väg att bli verklighet genom ett samarbete mellan bland annat Lunds universitet och Karolinska Institutet.

Nationella sjukdomsregister har blivit en allt starkare trend internationellt, men det finns till dags dato inte något sådant sjukdomsregister för Parkinsons sjukdom. Det nu startade Parkinsonregistret är frukten av ett samarbete mellan Lunds universitet, Skånes Universitetssjukhus, Karolinska Institutet och Karolinska universitetssjukhuset.

De första testkörningarna av registret börjar till våren. Syftet med registret är dels att förbättra vården genom att läkare får direkt tillgång till relevant information för patienten. Dels kommer registret att kunna utnyttjas i forskningssyfte, för att studera påverkan av olika behandlingar i större befolkningsgrupper över längre tid.