Publicerad: 2022-06-28 15:32 | Uppdaterad: 2022-06-28 15:33

Nytt styrdokument – Riktlinjer för elektroniska underskrifter

KI går alltmer över till en digital förvaltning. Riktlinjerna ger stöd i val av en elektronisk underskriftstjänst och vid validering av en digital underskrift i ett dokument.