Publicerad: 2022-01-12 09:53 | Uppdaterad: 2022-01-12 09:53

Nytt styrdokument Anvisningar för användning av anestesigas

Säkerhetsenheten har utformat ett nytt dokument med namn Anvisningar för användning av anestesigas. Anvisningen reviderar och ersätter tidigare dokument Användning av anestesigaser vid djurexperimentell verksamhet (från 2002).

Syfte med det nya dokumentet är att tydliggöra att Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:7 Anestesigaser gäller för all verksamhet vid KI där anestesigaser används, och att förebygga de risker som kan vara förenade med användning av anestesigaser.

Dokumentet finns även på sidan Kemikaliesäkerhet på Medarbetarportalen, under dokument.

Kontakt

Heike Siegmund Samordnare