Publicerad: 2017-02-27 13:46 | Uppdaterad: 2017-03-01 10:07

Nytt sektionsnamn – allmänmedicin blir allmänmedicin och primärvård

Från och med den 1 mars 2017 byter sektionen för allmänmedicin namn till sektionen för allmänmedicin och primärvård. På engelska kommer sektionen att heta Division of Family Medicine and Primary Care.

Sedan länge har sektionen en inriktning mot hela primärvården, och inte bara ur ett allmänmedicinskt perspektiv. Sektionens utbildning, forskarskola, forskarutbildning och forskning har en mångprofessionell förankring där alla ämnen och yrken som är verksamma i primärvården är engagerade.

– Sektionen har en väl utvecklad translationell och interprofessionell inriktning med primärvården som gemensam nämnare. Samtidigt är det angeläget att det specifika ämnet ’allmänmedicin’ har en tydlig hemvist vid KI, särskilt när det gäller vår mycket stora plats i grundutbildning av läkare, kommenterar sektionschef Gunnar Nilsson beslutet.