Publicerad: 2007-11-06 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Nytt sätt att behandla malaria

Malaria skördar idag över två miljoner liv varje år. En ny studie från Karolinska Institutet visar att man genom att angripa sjukdomen på ett nytt sätt kan minska dödligheten drastiskt.

Genom att kombinera två nya kinesiska preparat för behandling av malaria kan man minska dödligheten på sjukhus med 75 procent. Om man dessutom lägger till fri utdelning av insekticidbehandlade myggnät i de områden i världen där sjukdom är mycket utbredd minskas sjukdomens skadeverkningar ytterligare.

- Vi räknar med att barnadödligheten kopplad till malaria kan halveras i världen. Det är helt revolutionerande siffror och något man länge trott skulle vara omöjligt, säger professor Anders Björkman, forskningsledare vid Karolinska Institutet.

Studien är genomförd på Karolinska Institutets forskningsstation i Tanzania och presenteras i den vetenskapliga tidskriften PLoS Medicine.

För mer information, kontakta: