Publicerad: 2010-11-19 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Nytt samarbete med Tokyo Women´s Medical University

[NYHET 2010-11-19] Karolinska Institutet och Institute of Advanced Biomedical Engineering and Science vid Tokyo Women´s Medical University (TWMU) inleder ett samarbete inom utbildning och biomedicinsk forskning.

- Vi står i dag inför en mycket spännande era som utmärks av integrationen mellan teknisk och medicinsk vetenskap med syftet att förbättra människors hälsa, menar Agneta Richter-Dahlfors, professor vid Swedish Medical Nanoscience Center, Karolinska Institutet.

Samarbetet syftar till att utveckla nya kliniska tillämpningar genom att integrera den cellarksteknik som utvecklats under ledning av professor Teruo Okano, chef för Institute of Advanced Biomedical Engineering and Science, med Karolinska Institutets starka stamcellsforskningsexpertis och kliniska plattform.

- Det gläder mig mycket att få till stånd detta utbyte med Karolinska Institutet, som är ett världsledande medicinskt universitet med stark stamcellsexpertis. Vi är övertygade om att vårt samarbete kommer att föra den fortsatta utvecklingen av nya standardiserade behandlingar med cellarksteknik för regenerativ medicin framåt för patienter över hela världen, säger professor Teruo Okano.

- Det gläder oss också att kunna utforma ett utbytesprogram för studenter och akademisk personal, vilket kommer att underlätta för ett stort antal patienter som väntar på innovativa behandlingar, fortsätter professor Teruo Okano.

Om cellarkstekniken

Professor Teruo Okano har utvecklat en unik metod för odling av endast ett lager celler. Metoden bygger på nanobioteknik och polymervetenskap och gör det möjligt att enkelt avskilja ark med celler från odlingsytan. Dessa cellark behåller sina så kallade adhesiva proteiner och kan sålunda fästas vid patientorgan eller läggas i ett lager för att skapa vävnader. Professor Okano har redan utvecklat olika kliniska tillämpningar av cellarkstekniken, bland annat pågår kliniska prövningar av en regenerativ behandling av hornhinnan som utnyttjar patientens egna slemhinnecellark från munnen.

Tokyo Women´s Medical University

Universitetet grundades 1900 som ett medicinskt fakultetsuniversitet och sjukhus. Institute of Advanced Biomedical Engineering and Science bildades 1969 som ett forskningscenter för multidisciplinär biomedicinsk teknik och vetenskap.

För ytterligare information kontakta: