Publicerad: 2019-05-24 14:13 | Uppdaterad: 2019-05-24 15:38

Nytt samarbete inom nätverksmedicin

Ett samarbete inom nätverksmedicin mellan KI och Brigham and Women’s Hospital/Harvard Medical School högtidlighölls i Stockholm under onsdagen med ett stjärnspäckat forskarsymposium.

KI bjöds för 1,5 år sedan in som partner i forskningssamarbetet International Network Medicine Consortium där ett femton tal universitet och sjukhus utbyter kunskap och kompetens inom nätverksmedicin. Inom ramen för samarbetet inom konsortiet har KI och Brigham and Women’s Hospital/Harvard Medical School som är ett flaggskepp inom nätverksmedicin startat ett formaliserat samarbete.

Paolo Parini. Foto: Ulf Sirborn.
Paolo Parini. Foto: Ulf Sirborn.

– Vi är två världsledande medicinska universitet och tillsammans blir vi ännu starkare på den internationella arenan, och i konsortiet hittade vi en kompetensnivå som vi saknat här i Stockholm. För KI ligger detta i linje med Strategi 2030, där internationalisering är en viktig del, säger Paolo Parini, professor vid KI och medlem i den styrgrupp som möjliggjort samarbetet och organiserat symposium.

Två av huvudtalarna vid det forskarsymposium som skulle högtidlighålla samarbetet var de amerikanska professorerna Joseph Loscalzo och Albert-László Barabási, ansedda som två av nätverksmedicinens fäder.

Joseph Loscalzo
Joseph Loscalzo. Foto: Ulf Sirborn.

– Jag ser framför mig att samarbetet mellan KI och Brigham and Women’s Hospital blir en viktig del i en ny vårdstrategi, där vi istället för söka efter en enda orsak till varje komplicerad sjukdom studerar hur alla interaktioner på molekylnivån reglerar kroppsbiologin och kan leda till sjukdomar. Det innebär att vi kan förbättra diagnostiken och hitta unika terapeutiska strategier som optimerar nyttan och minimerar risken, säger Joseph Loscalzo.

Albert-László Barabási. Foto: Ulf Sirborn.

Enligt Albert-László Barabási kan den sammanlagda intellektuella kapaciteten utgöra den kritiska massa som krävs för att skapa ett helt nytt sätt att tänka.

Om vi vill begripa, och så småningom bota sjukdomar, måste forskare och läkare förstå hur allt fungerar. Nätverksmedicinens syfte är att utveckla de verktyg som kan leverera botemedel baserat på en holistisk kunskap, sa han i sitt tal.

Till seminariet kom drygt hundra besökare från KI, universitetsvärlden, Karolinska universitetssjukhuset och näringsliv. Paolo Parini var mycket nöjd.

– Det var en dag när man bara njuter, när man kopplar av och enbart tänker på vetenskap på högsta nivå, säger han.