Publicerad: 2024-06-13 15:04 | Uppdaterad: 2024-06-13 15:04

Nytt publiceringsavtal med förlaget Rockefeller University Press

Forskare vid KI kan från och med den 1 juni publicera sig med förbetald Open Access i de tre egna tidskrifter som ges ut av förlaget Rockefeller University Press.

Avtalet omfattar publicering i förlagets tre egenutgivna tidskrifter:

Korresponderande författare vid KI väljer Karolinska Institutet som organisationstillhörighet i förlagets författarportal och anger sin KI-mejl för att ta del av avtalet.

Karolinska Universitetsbiblioteket

08-524 840 00