Publicerad: 2015-01-29 15:51 | Uppdaterad: 2015-01-29 15:56

Nytt ledningsteam i ACT

Professor Gunilla Sandborgh Englund har idag utsetts till ny föreståndare för Akademiskt Centrum för Äldretandvård i Stockholm. Med. dr. Pia Skott kvarstår som biträdande föreståndare med utökade arbetsuppgifter. Docent Inger Wårdh, som lett uppbyggnaden av ACT under de första åren, koncentrerar nu sin tid på forskning och undervisning i gerodonti.

Gunilla Sandborgh Englund är professor i dentala biomaterial med toxikologisk inriktning vid institutionen för odontologi vid Karolinska Institutet. Pia Skott är chef för kliniken för medicinsk tandvård inom Folktandvården Stockholms län AB. Verksamheterna ligger i anslutning till varandra vid Stockholms Sjukhem.

Gunilla skall med sin forskningserfarenhet främst ansvara för den akademiska programgruppens vetenskapliga medverkan till kvalificerad forskning, relevant för gerodonti och äldretandvård och ha huvudansvaret för samverkan med institutionen. Pia skall med sin kunskap om äldretandvårdsfrågor främst svara för kontakter med myndigheter, organisationer och nätverk inom ämnesområdet.

ACT är ett centrum för äldretandvård med betoning på den vetenskapliga verksamheten. Stockholms Sjukhem, som är en av de tre parter som skapat ACT, har en omfattande FoUU-verksamhet. Detta möjliggör en unik samverkan mellan odontologi och medicin inom forskningen om äldretandvård.

Kjell Bjerrehorn
Ordförande i styrelsen för ACT

Kjell Bjerrehorn
Telefon: 08 – 123 133 81
E-post: kjell.bjerrehorn@sll.se

Gunilla Sandborgh Englund
Telefon: 08-524 881 03
E-post: Gunilla.Sandborgh@ki.se

Pia Skott
Telefon: 08-123 152 95
E-post: pia.skott@ftv.sll.se