Publicerad: 2016-04-29 10:52 | Uppdaterad: 2016-04-29 11:09

Nytt kursdatum för Akut omhändertagande av självmordsnära person (AOSP)

Till hösten planeras en instruktörskurs i Akut omhändertagande av självmordsnära person (AOSP), 12-13 oktober.

Läs mer om kursen och hur du anmäler dig här