Publicerad: 2018-03-27 10:35 | Uppdaterad: 2018-03-27 10:42

Nytt kriteriedokument om kiselkarbid

Nordiska Expertgruppen (NEG), med IMM:s professor Gunnar Johanson som ordförande, har utvärderat hälsoeffekterna av kiselkarbid i arbetsmiljön. NEG bedömer att angulär (icke fibrer) kiselkarbid ska betraktas som ett damm med låg löslighet och låg toxicitet (PSLT). Kiselkarbidfibrer anses vara lika potenta som amfibola asbestfibrer.

Kiselkarbid är ett sällsynt, naturligt förekommande mineral men produceras industriellt i stor skala. Ämnet är termiskt och kemiskt mycket stabilt och är hårt och sprött. Den största användningen av angulär kiselkarbid har varit som slipmedel och i skärverktyg. Kiselkarbidfibrer bildas oavsiktligt vid framställning av angulär kiselkarbid, men tillverkas också för speciella ändamål som att förstärka kompositmaterial och i elektroniska komponenter.

Länkar

Kriteriedokument om kiselkarbid

Övriga kriteriedokument från NEG