Publicerad: 2018-05-05 18:43 | Uppdaterad: 2018-05-05 19:25

Nytt kriteriedokument om hudexponering för kemiska ämnen

Nordiska expertgruppen har sammanställt en översikt om hudexponering för kemikalier i arbetsmiljön. Dokumentet behandlar metoder att mäta hudexponering och hudsensibilisering samt prevention genom exponeringsbegränsningar och har publicerats i rapportserien Arbete och Hälsa. Författare är Anneli Julander, Anders Boman, Gunnar Johanson och Carola Lidén, samtliga från IMM.

Ladda ner dokumentet här.

Alla dokument producerade av NEG kan fritt laddas ned här.