Publicerad: 2011-02-03 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Nytt konsortium identifierar Alzheimergener

[NYHET 2011-02-01] International Genomics of Alzheimer´s Project, IGAP, är ett nytt globalt konsortium vars målsättning är att upptäcka och kartlägga alla Alzheimergener. IGAP är världens största internationella samarbete kring genetiken vid Alzheimers sjukdom. Från Sverige deltar docent Caroline Graff och professor Laura Fratiglioni, båda forskare vid Karolinska Institutet i Stockholm.

Alzheimers sjukdom är en progressiv och dödlig neurodegenerativ sjukdom som saknar förebyggande och botande behandling. Syftet med IGAP är att förstå ärftlighetens roll vid Alzheimers sjukdom. För att nå dit har IGAP som målsättning att identifiera alla gener som bidrar till sjukdomen.

Denna forskningssatsning inkluderar fyra konsortier från Europa och USA, som gemensamt har skapat en databas med genetisk data från över 40000 individer.

Som ett första steg kommer den genetiska informationen från 20000 personer med Alzheimers sjukdom att jämföras med den genetiska informationen från 20000 friska personer utan sjukdomen. Till detta kommer genetisk information från ytterligare 10000 personer med Alzheimers sjukdom och lika många friska att studeras.

De första resultaten kommer att presenteras vid den internationella konferensen Alzheimer´s Association International Conference on Alzheimer´s Disease (AAICAD) i juli 2011 i Paris.

För ytterligare information, kontakta: