Publicerad: 2012-05-04 00:00 | Uppdaterad: 2014-06-18 13:24

Nytt internationellt utbytesprogram inom nanomedicin

I sommar kommer Karolinska Institutet att starta ett nytt utbytesprogram inom nanomedicin. Utbytet kommer att ske med Peking University i Kina samt RIKEN Brain Science Institute och Keio University i Japan.

Forskarstudenter kommer att fördjupa sig i hur ledande plastmaterial, polymerer, kan användas för att förstå och styra nervcellskommunikation och hur nanopartiklar kan användas för träffsäkra och exakta kemiska leveranser i kroppen. Inom nanomedicinen kan allt detta studeras visuellt, vilket gör olika mikrobiologiska händelseförlopp i kroppen synliga och mätbara.

– Denna kurs är en naturlig följd av vårt intensiva deltagande i starka, internationella forskningsnätverk som från olika vinklar intresserar sig för nanomedicin, säger professor Agneta Richter-Dahlfors som leder Swedish Medical Nanoscience Center vid Karolinska Institutet.

Universiteten ska turas om att vara värdar för denna sommarforskarskola för doktorander. I år står Keio University som värd, men kursdeltagarna och föreläsarna kommer från alla de fyra universiteten. Värdskapet för utbytesprogrammet kommer sedan att rotera. Varje år kommer ett nytt medicinskt ämnesområde att vara i fokus och i år är det neurovetenskap.

– Vi tror att detta samarbete kommer att främja den nanomedicinska forskningen. Detta unga ämnesområde bygger på ett nytt interdisciplinärt sätt att tänka. Genom utbytet kommer doktoranderna att lära sig analysera sin forskning från andra vinklar än de gängse, och den tvärvetenskapligt sammansatta gruppen kommer att bidra med nya synsätt på problemen, säger Agneta Richter-Dahlfors.

Kursen har ett något okonventionellt upplägg. Efter en veckas intensiva föreläsningar kommer de svenska och kinesiska doktoranderna att stanna i Tokyo för att under tre veckor arbeta sida vid sida med var sin "värddoktorand" från Keio University.

– Genom att i en lagom dos exponera våra doktorander för nya forskningsmiljöer och kulturer hoppas vi inspirera till att man i högre utsträckning överväger att spendera sin post-doktorala utbildning vid universitet i Japan och Kina. På samma sätt gynnas Karolinska Institutet när vi står som värd nästa år, säger Agneta Richter-Dahlfors, som också är vetenskaplig koordinator för Karolinska Institutets samverkan med Japan.