Publicerad: 2022-10-11 16:52 | Uppdaterad: 2022-10-11 16:55

Nytt inom utbildning

Uppdatering kring antal studenter samt VFU för KUT.

Antalet studenter

Antalet antagna studenter på tandläkarprogrammet är nere i 110 från 125 antagna.

61 studenter har antagits på tandhygienistprogrammet. Ett överintag sker för att kompensera för studenter som väljer att sluta på utbildningsprogrammen. Hur stort detta överintag behöver vara är baserat på prognostiska beräkningar utifrån tidigare avhopp. I år har man även vägt in en övergående ökad risk för studieuppehåll beroende på ökade behörighetskrav i ny studieplan, samt effekten av pandemin som tycks ha ökat mobiliteten inom universitetsvärlden. Prognosen framåt är något färre avhopp på grund av bland annat återupptagandet av Tapil samt dämpad pandemieffekt.

VFU för KUT

VFU avtalet med Dalarna för KUT är nu påskrivet. Avtalet beskriver KI:s respektive Dalarnas åtaganden, ersättning, sekretess och samverkan.

Det gäller för 16 studenter under 15 veckor per år, 4 dagar per vecka inom kursen ”klinisk färdighetsträning” (26 hp) med start våren 2024.