Publicerad: 2010-04-13 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Nytt initiativ i kampen mot fattigdomsrelaterade sjukdomar

[Nyhet 2010-04-13] Eurolife - ett nätverk av europeiska universitet har presenterat ett nytt viktigt initiativ i kampen mot fattigdomsrelaterade sjukdomar - Eurolife International Health Alliance.

Här sammanförs expertis från sju ledande europeiska universitet i en allians som syftar till att förbättra hälsan för de mest underprivilegierade i världen.

Många av de sjukdomar som världens utvecklingsländer står inför kan undvikas och syftet med alliansen är att axla en ledande roll för att minska incidensen av dessa sjukdomar. De sju universiteten inom nätverket har en unik möjlighet att på ett avgörande sätt bidra med att minska fattigdomsrelaterade sjukdomar, med tanke på deras expertis inom hälsovetenskaplig forskning och utbildning, vårdimplementation, policyforskning och hälsoekonomi.

Utveckla innovativa lösningar

Målet med Eurolife International Health Alliance är att med hjälp av vår styrka inom utbildning, forskning, hälsovårdspolitik och vårdtillämpning utveckla innovativa lösningar för att bekämpa fattigdomsrelaterade hälsoproblem. En av de viktigaste punkterna i alliansens policy kommer att handla om att bygga upp lokal kapacitet för att hantera internationella hälsofrågor i mindre utvecklade länder, genom att investera i utbildning och infrastruktur.

Alliansens medlemmar betonar problemets omfattning och behovet av samarbete för att få till stånd en förändring. Utan betydande investeringar inom dessa områden kommer problemen snarare förvärras än förbättras. Kampen mot globala problem som malaria, lunginflammation, hiv/aids, tuberkulos och andra försummade sjukdomar kräver en tillräcklig tilldelning av resurser och en förstärkning av sjukvården i de drabbade länderna. Den goda nyheten är att allt detta kan stoppas och fås att gå tillbaka, men problemets omfattning kräver att vi satsar stora resurser och arbetar tillsammans.

Olika Eurolife-partners har redan betydande program inom internationell hälsa, till exempel Karolinska Institutets Centre for Global Health, Barcelona Centre for International Health Research vid Universitat de Barcelona och Centre for International Public Health Policy i Edinburgh. Dessutom finns omfattande kopplingar i utvecklingsländerna, med partnerinstitutioner i Afrika, Asien och Latinamerika.

För frågor, kontakta: