Publicerad: 2021-04-20 15:53 | Uppdaterad: 2021-04-22 16:37

Nytt Horizon 2020-anslag från Europeiska Kommissionen – “TIMESPAN”

Det internationella samarbetsprojektet “Management of chronIc cardiometabolic disease and treatment discontinuity in adult adhd patients” (TIMESPAN) har fått ett stort anslag från Europeiska Kommissionens ramprogram Horizon 2020.

Porträtt på Zheng Chang vid Karolinska Institutet
Forskarassisten Zheng Chang Foto: Gunilla Sonnebring

Dr Zheng Chang, forskare vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, är huvudsökande från Karolinska Institutet. Andra medverkande forskare från KI är Dr Isabell Brikell, Dr Ebba Du Rietz, och Le Zhang, doktorand student. Timespan består av 17 medverkande partners från 14 europeiska länder, samt USA och Kina.

Timespan-studiens främsta mål är att förbättra vården för patienter med adhd (Attention Deficit Hyperactivity Disorders), som också lider av kardiometabol sjukdom (t.ex. hjärt-kärlsjukdom och typ 2-diabetes) genom att förbättra tillgängliga behandlingar och riskstratifiering. I Timespan kommer vi att använda klinisk och registerbaserad data från flera länder med olika vårdsystem. Vi kommer också att använda smartphones och bärbara enheter för att samla in nya mätningar i realtid av adhd-läkemedelsbehandling och kardiometabola risker. Genom att kombinera dessa unika datakällor med ny teknik för datainsamling, hantering och analys kommer Timespan generera möjligheter till optimerad och individualiserad behandling för patienter med adhd och kardiometabol sjukdom. Den nya kunskapen, som sträcker sig över flera forskningsfält, kommer att möjliggöra bättre och individualiserad behandling för patienter med adhd och kardiometabol sjukdom. Projektet kommer att pågå i fem år.

Logotyp för forskningsstudien TIMESPAN

Timespan kommer att förbättra det kliniska utfallet och livskvaliteten först och främst hos vuxna adhd-patienter med kardiometabol sjukdom. Vi förväntar oss också att studien kommer att bidra till utvecklingen av ny teknik för avancerad datahantering, uppföljning och analys för europeiska forskare. Slutligen kommer vi i Timespan att utveckla strategier och rapportera våra forskningsfynd till läkare, patienter, hälsovårdsmyndigheter och allmänheten, med målet att bidra till en förbättrad vård, t ex genom att utforma rekommendationer för vårdriktlinjer.