Publicerad: 2022-10-11 17:23 | Uppdaterad: 2022-10-11 17:24

Nytt från kliniken

Uppdatering från kliniken om säkerhet, SIMtoCARE, ATK och vi behöver fler patienter.

Säkerhet

Från och med 4 oktober kommer säkerhetsvakter att gå runt vid klinikstart för ökad säkerhet för receptionspersonalen. Vakterna går rond mellan 8-9 och 13-14. Se till att ha vaktens nummer inlagd i telefonen om ni skulle behöva kontakta dem. Fler säkerhetsåtgärder kommer.

SIMtoCARE

Den 25 oktober kommer tandvårdschefer från Västra Götaland, Malmö tandvårdshögskola och Umeå (region Västerbotten) för studiebesök med deras chefsgrupper för att bland annat se hur arbetet med simulatorerna fungerar på studentkliniken.

ATK

Arbetet med logistiken inför ATK (Allmäntandvårdskliniken) har påbörjats liksom kursplaner. Studenterna börjar vår 2023. Mer information kommer.

Fler patienter behövs

Lärarkliniken tar emot nya patienter och studentkliniken behöver alltid nya patienter men det ska vara med ”rätt behandlingsbehov”. En marknadsföringsinsats kommer att genomföras i oktober för att få fler patienter till studenterna.

Kom ihåg att vi medarbetare är bästa ambassadörerna för vår verksamhet!